Biker Bijbel

BIKERS FOR CHRIST

chapter Riverland

BFC BIKER BIJBEL

-- DagelijksWoord.nl

Als Bikers For Christ Motorcycle Ministry Nederland hebben we ism met City Bibles , onze BFC biker Bijbel kunnen maken.

Hierin vindt je het Woord van God, het Nieuwe Testament in de Herziene Statenvertaling.

Daarnaast staan er getuigenissen in over wat God heeft gedaan in de levens van mensen.

 

Wil je graag deze Bijbel ontvangen , ook voor gebed en vragen over lidmaadschap vul het contact formulier in.

 

uw gift is welkom op Rekening

NL74 INGB 0752 1673 40

t.n.v. Bikers For Christ